Visual C++ и MFC, том 1 - А. Мешков, Ю. Тихомиров

Название:
Visual C++ и MFC, том 1
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
7.61 КБ
24
Скачать
Книга присвячена об'єктно-орієнтованого програмування для 32-розрядних систем Windows з використанням компілятора Visual C++ і бібліотеки класів MFC версії 4.1. Книга містить вичерпну інформацію про бібліотеці класів MFC (Microsoft Foundation Classes) і методи створення додатків Windows, а також велика кількість наочних і докладно прокоментованих прикладів програм, повні тексти яких наведено на супровідної дискеті. Перший том присвячений опису можливостей системи Windows, структурі додатків Windows, використання функцій Win32 API, багатозадачності і графічному висновку. Проведено огляд всіх класів бібліотеки MFC версії 4.1, розглянуті принципи створення SDI і MDI додатків, а також всі вікна, елементи управління та панелі елементів керування, які становлять невід'ємну частину сучасного програмного продукту. Додатки і предметний покажчик містять всі класи та функції. Для програмістів, які володіють мовами та C++ і мають досвід програмування в 16-розрядної системі Windows.