Введение в систему "МАТЕМАТИКА" - Е.М. Воробьев

Название:
Введение в систему "МАТЕМАТИКА"
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
1.58 КБ
31
Скачать
Тривала еволюція застосування комп'ютерів для чисельних розрахунків призвела до розвитку методів комп'ютерного моделювання і обчислювального експерименту. Активне використання комп'ютерів для проведення символьних і графічних обчислень, увільнюючий дослідника від проведення рутинних, але трудомістких і загрожують помилками перетворень, істотно скоротило час реалізації наукових і технічних проектів. Вибуховий розвиток комп'ютерних телекомунікацій дозволяє окремим дослідникам отримувати доступ до таких інформаційних і обчислювальних ресурсів, якими раніше володіли тільки великі наукові організації. В контекст розглянутих змін органічно вписується програмний продукт „Система комп'ютерної алгебри «Математика»" американської фірми Wolfram Research, Inc. (перша версія - 1988 р., третя - 1996 р.). Слова „комп'ютерна алгебра" є скоріше данина традиції, так як за допомогою „Математики" можна здійснювати широкий спектр символьних перетворень, що включає, поряд з іншими, операції математичного аналізу: диференціювання, інтегрування та інтегральні перетворення, розкладання в ряди, рішення диференціальних рівнянь і т.п. Одна з сильних сторін даного програмного про-.