Модели распределенных вычислений - Топорков В.В.

Название:
Модели распределенных вычислений
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
3.72 КБ
17
Скачать
Монографія узагальнює результати досліджень в області розподілених обчислень масштабованих середовищах, до яких можна віднести мультикомпьютеры, кластери, симетричні мультипроцессоры, системи з розподіленою пам'яттю і ресурси метакомп ’ ютингу. Основна увага приділяється різним формам моделі обміну повідомленнями та її реалізації, в тому числі архітектурами з загальною пам'яттю. Розглядаються питання семантики, однозначності результату і блокування обчислень. Вивчаються методи аналізу властивостей розподілених програм на маркованих графах і досліджується проблема алгоритмічної розв'язання задачі аналізу. Обґрунтовуються принципи прогнозування часу виконання програм та їх відображення на цільову архітектуру. Пропонуються методи планування паралельних процесів в розподілених середовищах на основі масштабованих моделей обробки. Для фахівців з розподіленим і паралельних обчислень. Може бути корисна аспірантам і студентам, які навчаються за напрямами «Інформатика й обчислювальна техніка», «Прикладна математика та інформатика»..