Популярное введение в программу STATISTIKA - В.П. Боровиков

Название:
Популярное введение в программу STATISTIKA
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
6.06 КБ
20
Скачать
Книга є першим кроком до знайомства з програмою STATISTICA для статистичного аналізу даних у середовищі Windows STATISTICA (фірма ироизводитель StatSoft Inc, USA) займає стійке лідируюче положення серед програм статистичної обробки даних, має понад 250 тисяч зареєстрованих користувачів у світі. Па простих, доступних кожному прикладах (описова статистика, регресія, дискримінантний аналіз та ін.), узятих з різних сфер життя, показані можливості системи обробки даних. У додатку наведено короткі матеріали з панелі інструментів, мови STATISTICA BASIC та ін. Книга адресована самому широкому колу читачів, які працюють на персональних комп'ютерах, і доступна школярів старших класів..