Справочник по командам LaTeX

Название:
Справочник по командам LaTeX
Размер:
0.21 КБ
11
Скачать
Вхідний файл повинен починатись з преамбули. Преамбула починається з декларації \documentclass [options] {class} [releasedate ] яка задає клас документу: Ш^До читає файл class .els, що містить визначення команд, специфічних для обраного типу документа. Необов'язковий аргумент options дозволяє змінити значення ряду параметрів і деякі правила форматування, прийняті за замовчуванням для цього класу. Опції в списку options перераховуються через кому. Необов'язковий аргумент releasedate дозволяє вказати дату найбільш старої придатною версії файлу class .els. Дата задається у форматі «рік/місяць/день». Приклад: \documentclass[a4paper,12pt]{article}[2000/05/19] В Ш]нХ включені так звані стандартні класи для підтримки найбільш популярних типів документу: article (стаття), ргос (доповідь), book (книга), report (звіт), letter (лист) і slides (слайди). Після \documentclass для розширення базової версії Ж|нХа використовуються декларації \usepackage [options] {package} [releasedate ] Декларація \usepackage стимулює Ш^До читати файл package. sty, що містить перевизначення вже наявних команд і визначення нових команд. Аргументи options і releasedate мають те ж призначення, що і у \documentclass. Кількість декларацій \usepackage не обмежена. Однією декларацією можна завантажити відразу кілька пакетів, якщо, звичайно, для кожного з них потрібні однакові параметри. Приклад: \usepackage[dvips]{graphicx,color} Опції пакетів можна вказувати також у аргументі options команди \documentclass. Крім описаних вище декларацій, в преамбулі зазвичай розміщують все те, що саме нічого не друкує. Наприклад, тільки в преамбулі документа може перебувати декларація \nofiles яка забороняє створювати будь-які службові файли. 1.2 Текст документа Текст документа розміщується за преамбулою в командних дужках \begin{document} ... \end{document} Все, що слід після \end{ document}, Ж]йХ ігнорує. 1.2.1 Включення в документ тексту з інших файлів Будь-яка частина документа може зберігається не тільки у вхідному файлі. Команда \input {file} дозволяє включити в документ вміст файлу file. За замовчуванням мається на увазі розширення tex. ЕТ]нХ читає файл file від початку до кінця або до команди \endinput Команду \ input можна використовувати і в преамбулі вхідного файлу. Зокрема, сама преамбула може знаходитися у файлі file..
Похожие файлы
Балдин Евгений Михайлович, Балдин Евгений Михайлович
Колисниченко Денис Николаевич, Колисниченко Денис Николаевич, Колисниченко Денис Николаевич